Kruipend diertje

Het kleine donzige diertje kruipt voort, met één pootje naar zijn toekomst gericht en de rest van het lijfje volgend in een vreemde duwbeweging. Het heeft iets aandoenlijks, hoe het hele lijfje zich strekt en plooit en weer strekt, met de oogjes op vastberaden, maar uiteindelijk ter plaatse blijft.
Zoals de natuur het hem al duizenden malen heeft voorgedaan, zo herhaalt hij het instinctief.
Het valt op zijn rug, met een pootje dat hulpeloos in de lucht grijpt. Vervolgens worden de oogjes afgeleid door het andere pootje, dat fascinerende bewegingen maakt.
Het moederdier kan de onbeholpenheid niet meer aanzien en duwt haar hoofd tegen hem aan.
Zijn klauwtjes grijpen haar midden in het gezicht.
Zij snuift hem op.
Hij krabt haar.
Zij duwt hem.
Hij vouwt zich om haar poot en bijt.
Zij duwt haar neus in zijn halsje en hapt terug.

En zo zijn wij gelukkig.
Wij, dieren onder elkaar.

About Arret Facultatif

https://arretfacultatif.wordpress.com Deze blog is geschreven in twee talen (nederlands-français), door twee opmerkelijke vriendinnen. Wij vertalen elkaar niet, noch corrigeren elkaar, maar vormen samen een complementariteit in woord en beeld. Wij willen graag met onze handen laten geboren worden daar waar u kan van genieten, onder welke vorm dan ook. Poëzie en kleine stukjes uit het leven, maar ook volsagen verzonnen verhalen, hier vindt u het allemaal!
This entry was posted in Proza, Tranches de vie and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kruipend diertje

  1. Francina says:

    Hi,

    I have nominated you for multiple awards . To find out more about the awards, please visit

    http://seasonspoetry.com/2012/04/28/aprils-award-shower/

    Ciao, Francina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s