Werkelijk?

‘Ik ben zo helemaal ingenomen door uw R.’
‘WeRkelijk?’
‘WaaR.’
‘Ik vind het maaR dom.’
‘Dat meenD u niet.’
‘IndeRdaad.’
‘Uw D’s zijn veel schattiger.’
‘Ontwapenend, nieDwaar?’
‘WaaR.’
‘WeRkelijk waaR.’
‘BedankD.’
‘U mag mijn talenD niet ontnemen.’
‘OnwaaR.’
‘Dan zijn de W’s voortaan van mij.’
‘Goed. BedankD.’

About Arret Facultatif

https://arretfacultatif.wordpress.com Deze blog is geschreven in twee talen (nederlands-français), door twee opmerkelijke vriendinnen. Wij vertalen elkaar niet, noch corrigeren elkaar, maar vormen samen een complementariteit in woord en beeld. Wij willen graag met onze handen laten geboren worden daar waar u kan van genieten, onder welke vorm dan ook. Poëzie en kleine stukjes uit het leven, maar ook volsagen verzonnen verhalen, hier vindt u het allemaal!
This entry was posted in Poëzie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Werkelijk?

  1. Francina says:

    grappig gedaan. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s